MANUS och FILM

Behöver du professionella råd om ett filmmanus du har skrivit? Är du
intresserad av konkreta förslag om vad som kan utvecklas och vad som måste göras?
Mats Bjurbom har skrivit ”Några råd till dig som skriver långfilmsmanus”, en skrift utgiven av Film i Väst (www.filmivast.se). I denna ges enkla råd om manusskrivande, och några av branschens främsta företrädare intervjuas. En av de intervjuade är Stellan Skarsgård, som säger:
– Den som skriver måste också hitta det egna uttrycket för det han vill berätta och för sina egna känslor. Det räcker inte med att bara skriva. Det är som när någon visar bilder från sitt barns förlossning. För den vars barn det är, är detta något stort och emotionellt omtumlande, men när man själv får se bilden så ser man en unge och lite blod. Han har alltså inte lyckats förmedla sin stora upplevelse till mig.

Ett utlåtande kostar cirka 2 000 kronor för ett manus på ungefär 100 sidor. Du får ett omdöme på två – tre sidor. Ett exemplar av skriften ingår.

Mats Bjurbom har arbetat som lektör åt Film i Väst sedan 1999, och har tidigare bland annat varit avsnittsförfattare på TV3-såpan ”Vita Lögner”. Han har även gjort dokumentärfilmen ”Porträtt av sju gruvarbetare i olja” tillsammans med fotografen Torbjörn Lindqvist, en film som visats på Sveriges Television och på finska YLE.

Skriften "Några råd till dig som skriver långfilmsmanus" kan beställas från:
info@filmivast.se
Logga in